Rikke Bødtker Skoe
Seniorrådgiver, Seksjon for systemutvikling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Åpenhet og meroffentlighet i en digital verden

Rikke Bødtker Skoe 
Seniorrådgiver, Seksjon for systemutvikling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I NVE har vi hatt en digitalisering strategi og en åpenhetskultur i mange år. For flere år siden startet vi med å legge ut dokumenter fra vår saks- og arkivløsning til NVEs nettsider nve.no. Disse nettsidene har også inneholdt for eksempel geografiske data i forbindelse med konsesjonsbehandlingen i NVE. Dette er en løsning som er mye brukt av publikum i hele landet og det letter samtidig arbeidet med informasjon for våre saksbehandlere. Løsningen har gjennomgått store forbedringer de siste årene og nå kan det også publiseres dokumenter fra flere fagsystemer i tillegg til annen informasjon.

Derfor var det lett for oss i NVE og bli med da Digitaliseringsdirektorat lanserte eInnsyn med muligheter til å publisere fulltekstfiler i forbindelse med offentlig journal. Vi ble med i et pilotprosjekt hvor også saksbehandlere deltok og de stilte seg veldig positive for dette. NVE har mye innsynsforespørsler og mesteparten av vår informasjon er åpen så dette var en god kombinasjon for å starte med publisering av filer på eInnsyn. Så langt var alt såre vel men det skulle vise seg at det ble litt mer kronglete start. NVE ønsker at saksbehandlere skal ha fullført saksbehandling av innkommende dokumenter før de blir publisert. Dette ga utfordringer i krav om å publisere offentlig journal så fort som mulig. Denne problemstillingen jobber vi med å løse sammen med alle involverte, både eksterne aktører og internt med våre egne rutiner.

Fulltekstpublisering er kommet for å bli og vi ønsker ikke å gå tilbake selv om det er utfordringer på veien. Åpenhet og digitalisering gir gevinster for både publikum og virksomhet.