Arrangementer

Informasjonspilotene arrangerer arenaer for kunnskapsdeling, diskusjoner og sosiale samlinger. 
Vi har jevnlige fysiske seminarer og digitale kollokvier, og vi legger ut invitasjoner på våre sosiale kanaler og sender e-post med invitasjon til alle informasjonspiloter.


Vil du være med neste gang?
Registrer deg her!

Nylige og kommende arrangementer

Tema: Hvordan få brukerne med?
Tema: Kunstig intelligens i praksis

Planlagte arrangementer

Morgenmøte med tema: Hvordan få med brukerne?
19.10.2023
Morgenmøte med tema: Migrering
16.11.2023
Informasjonspilotene diskuterer tema:
Migrering
06.12.2023