Arrangementer

Informasjonspilotene arrangerer arenaer for kunnskapsdeling, diskusjoner og sosiale samlinger. 
Vi har jevnlige fysiske seminarer og digitale kollokvier, og vi legger ut invitasjoner på våre sosiale kanaler og sender e-post med invitasjon til alle informasjonspiloter.


Vil du være med neste gang?
Registrer deg her!

Nylige og kommende arrangementer

Tema: Hvordan få brukerne med?
Onsdag 06.12 Informasjonspilotene diskuterer temaet migrering

Planlagte arrangementer

Morgenmøte
Mennesker og informasjon
7. mai 24
Morgenmøte
Diskusjon