Per Sivertsen
Chief Strategy Officer
i Infotechtion

Beskytt personopplysninger og sikre personvern med Microsoft 365 Data Privacy Management

Per Sivertsen
Chief Strategy Officer i Infotechtion

Med et økende og komplekst regelverk for sikring av personopplysninger vil personvern og sikring av organisatoriske data i årene fremover være noe av det viktigste oppgave for offentlige og private selskaper. 

Ifølge IDC (https://www.idc.com/) vil 80% av all global informasjon være ustrukturert innen år 2025. En del store organisasjoner har allerede nådd kritiske masse og de fleste organisasjoner har ingen forståelse for hvordan få kontroll over informasjonsmengden i organisasjonen.

Microsoft 365 Data Privacy Management bruker kunstig intelligens til å Identifisere hvor personvernsrelatert informasjon er lagret og finner kontinuerlig ut hvor personlige data lagres i organisasjonen. Basert på disse funnene oppdateres en aggregert visning  av organisasjonenes personvernstilling; antall, kategori og plassering av private data samt tilhørende personvernrisikoer og trender over tid.

 

Personvernadministrasjon i Microsoft 365 inneholder innebygde maler som kan tilpasses for å etablere automatiske jobber som er skreddersydd for å identifisere følgende scenarier:

 

Overeksponerte personopplysninger: 
Oppdag personopplysninger som er åpent tilgjengelig i organisasjonen din og prioriter utbedringstiltak for å sikre disse. Administrer tilgangsrettigheter til informasjonen på en enkel måte for å stramme til personvernet og forhindre upassende bruk.

 

Dataoverføringer:
Oppdag og administrer overføring av personopplysninger eller annen sensitiv informasjon mellom avdelinger i organisasjonen eller på tvers av landegrenser eller regionale grenser. Dette kan bidra til å redusere risikoen for dataeksponering.

 

Data opprydding:
Identifiser personopplysninger som ikke trenger å tas vare på og prioriter utbedringstiltak for å slette disse dataene.

 

Microsoft 365 Data Privacy Management vil bidra til at organisasjonen får innsyn i lagring og flytting av personopplysninger men også gi informasjonsmedarbeidere mulighet til å ta smarte beslutninger om håndtering av denne informasjonen. Det vil også gjøre det mulig for brukere å administrere data effektivt og iverksette tiltak for å overholde personvern-forskrifter som stadig er i endring.