Kurt Ahlquist
Fagdirektør Digitalt mottak og bevaring i Arkivverket

Datautforsker, nye stillingsbeskrivelser for nye oppgaver?

Kurt Ahlquist
Fagdirektør Digitalt mottak og bevaring i Arkivverket

Da jeg var barn var teknologi for meg tv, radio og kalkulator. Så i skolealder fikk de kule Quartz Ur og det begynte å komme elektroniske spill som Donkey Kong og andre Game and Watch spill.  Jeg fikk også gleden av å vokse opp med TV spill og ikke minst hjemmedata som ZX81 og Commodore 64. Og deretter har det bare tatt av…

For meg og mange i min generasjon var vi vitne til en stor revolusjon i teknologiske produkter ment for personlig bruk. Så vi var moderne og superteknologer i forhold til vår foreldregenerasjon. Lite visste vi hva som ville komme….

For dagens unge er det vi holdt på med utdatert. Verden har tatt noen steg og veldig mange av dagens tre åringer vet hvordan en får spilt spill på ipaden. (Til mange trette foreldres glede..)

Der vi følte tilhørighet til gata, bydelen eller hjembyen er dagens unge også lojale til online grupperinger eller digitale samfunn. Sosiale apper er verktøyene og bruken av disse helt naturlig.  Språket online har fått egne regler og det er ikke like lett å forstå kontekst og hva som er tillatt å bruke av emojis og forkortelser….

Den digitale transformasjon har skapt en naturlig digital kompetanse hos de aller fleste unge som vi litt eldre må bruke mye mer krefter på å oppnå.

Og det har oppstått nye roller som youtuber, gamer, blogger og influencer.

Jeg fikk presentert historien om han som spurte sin 9 år gamle sønn hva han ville bli når han blei stor?

Han ville bli Content provider!

Så nye jobber og roller har oppstått i samfunnet rundt oss, og det bør reflekteres i hvilke roller vi beskriver for nye arbeidstakere. Rådgiver og ingeniør sier noe, men egentlig ikke mye om hva oppgavene går ut på.

Og her var det vi gjorde et eksperiment. Hva om vi klarer å si noe mer spennende om stillingene vi ønsker kandidater til? Kan vi si noe mer om hvilke roller vi vil besette og de tilhørende oppgavene?

Og selvfølgelig, klarer vi i arkivverket å friste de gode kandidatene i ett arbeidsmarked med mange ledige stillinger.

Vi prøvde med en ny stillingstittel som Datautforsker. Vi mente den beskrev oppgavene og de egenskapene vi var ute etter på en god måte.

Men hva er det vi behøver ?

Seksjonen for Digitalt mottak og bevaring i Arkivverket har et behov for testing av avleverte digitale arkiver.

De typiske avleveringene er sak og journalbaserte arkiver, fagsystemer med en SQL-database i bunnen eller mediekonverterte arkiver. (Innskannede papirarkiver.)

Men vi ser også avleveringer som er filsamlinger og epost fra for eksempel kommisjoners arbeid eller privatarkiv fra bedrifter eller personer.

I tillegg typiske media arkiver som video, foto, bilde og lydarkiver.  

Av de mere eksotiske ting vi mottar er for eksempel kartdata eller data fra BIM systemer. (Building Information Modeling)

Så vi mottar en rekke ulike formater og arkivtyper.  Dette er regulert i Riksarkivarens tekniske forskrift. Noe blir avlevert i henhold til en standard slik som Noark eller Siard, mens andre må tilpasses individuelt.

Og ja, selv om Noark standard ikke skal videreutvikles forventer vi å få uttrekk i henhold til standarden i 15 år -20 år fremover. Vi holder fremdeles på med å Noark godkjenne leverandør løsninger.

Så her er det behov for personer som kan ta imot disse arkivene og forstå struktur og innhold godt nok til at de kan gjennomføre en godkjenningsprosess.

Og også i neste trinn kunne bistå ved publiseringen av materialet.

Vi startet å motta digitale arkiver i andre halvdel av åttitallet og har ca 1800 digitale arkiver.  Innholdet strekker seg tilbake til fra ca 1967. 

Dette eldre materialet kan være krevende å tolke og forstå strukturen i.  Det kan også være ufullstendig eller kreve at en sammenstiller informasjon fra flere arkiver for å forbedre kvaliteten. Vi vil at våre datautforskere skal analysere dette materialet for å bidra til at arkivverket kan lage publiseringsløsninger.

Målet er å få vist frem det materialet som vi har slik at det enkelt kan komme samfunnet til nytte.

Vi trenger folk som kan en del IT og datastrukturer, men vi trenger vel så mye de som er nysgjerrige og entusiastiske i å forstå innhold og hvordan et arkiv har fungert slik at vi kan gjøre det tilgjengelig for allmenheten.

Så vi endte på med å lyse ut stillinger som Datautforskere. Vi stilte krav om IT kunnskaper og gjerne noe arkivkunnskap. Der det viktigste kravet var IT kunnskap. Arkivkunnskap har vi mye av i Arkivverket og vi skal klare å lære opp våre egne! Og for meg er også entusiasme en egenskap jeg setter pris på.

 Og hvordan gikk det? Det gikk veldig bra! Våren 2021 fikk vi ansatt 2 stykker som på meget kort tid startet å løse oppgaver for oss. Så vi gjentok prosessen sommeren 2022, fikk 26 søkere, 10 stykker på speedintervju og 4 kandidater på 2. gangs intervju. Igjen ansatte vi 2 kandidater som akkurat har startet i seksjonen.

Våre erfaringer med å søke med en litt utradisjonell stillingstittel er gode, og det kan utmerket godt hende at vi kommer til å søke etter flere Datautforskere i fremtiden.

Kurt Ahlquist
Fagdirektør Digitalt mottak og bevaring
Arkivverket