Astrid Sofie Schjetne Valheim
Rådgiver i Contesto

Intelligent informasjonsstyring og fremtidens arbeidsplass

Astrid Sofie Schjetne Valheim
Rådgiver i Contesto

Intelligent Informasjonsstyring (IIM) representerer et skifte i måten organisasjoner håndterer informasjon på. Dette konseptet dreier seg om å optimalisere samspillet mellom informasjon, mennesker, teknologi og prosesser gjennom analyse og automatiseringer. Formålet er å skape en sømløs flyt av teknologier innad i en organisasjon for å forbedre beslutningstaking, effektivitet og overholdelse av standarder. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan IIM påvirker fremtidens arbeidsplass, spesielt med innføringen av kunstig intelligens (AI).

Påvirkningen av kunstig intelligens
Fremveksten av generativ AI, som genererer tekst, bilder, og annet innhold, har potensial til å transformere måten vi arbeider på. Kunstig intelligens utvikler seg raskt og spørsmålet som ligger foran oss er: Hvordan vil intelligente maskiner påvirke vårt arbeid og våre liv? Samspillet mellom menneskelig kreativitet og kunstig intelligens kan være kraftig, der AI håndterer store datamengder og løser komplekse problemer, mens mennesker bruker sin kreativitet, dømmekraft, empati, og etikk for å bidra til en bedre verden.

AI i informasjons- og dokumenthåndtering
Integreringen av AI i informasjons- og dokumenthåndtering gir organisasjoner muligheten til å effektivisere og forbedre arbeidsprosessene. Automatisk sortering og kategorisering, gjenkjenning av relevant informasjon, sikkerhetsforbedringer, raskere søk og optimalisering av dokumentarbeidsflyten er noen måter AI kan transformere måten vi håndterer informasjon på.

AI kan bidra til å identifisere mønstre og trender i store datasett, noe som gir organisasjonene muligheten til å ta mer informerte beslutninger. Dette er spesielt verdifullt i en tid der datavolumet øker eksplosivt, og evnen til å hente innsikter fra denne informasjonen blir en konkurransefordel. Vi kan for eksempel nevne Microsofts Copilot som representerer en ny dimensjon av AI-integrasjon ved å bringe kunstig intelligens inn i de daglige verktøyene vi allerede er godt kjent med som Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Her blir generative AI-tjenester integrert direkte inn i konteksten av ens daglige arbeid. Brukere kan nå be Copilot om forslag til tekst basert på eksisterende informasjon, som for eksempel å lage et beslutningsnotat basert på et tidligere møtereferat.

Selv om Copilot utfører komplekse oppgaver, er det viktig å understreke at brukerne fortsatt beholder kontrollen. Resultatene må godkjennes, tilpasses og lagres av brukeren, og den fungerer som en assistent som blant annet kan kickstarte skriveprosessen basert på relevant informasjon. 

Fremtiden med AI
Som AI fortsetter å utvikle seg, vil det være spennende å se hvordan det påvirker kommunikasjonen, produksjonen av innhold, og samspillet mellom mennesker og teknologi. Muligheten til å automatisk sortere og kategorisere dokumenter, gjenkjenning av innhold, sammendrag av møter og assistanse i dokumentarbeidet er bare begynnelsen. Det blir avgjørende for organisasjoner å opprettholde kvaliteten på innholdet de jobber med da resultatet fra AI er direkte påvirket av inngangsdataene.

I fremtiden vil vi se en økt bruk av AI i ulike aspekter av arbeidslivet, fra automatisert e-postkorrespondanse til intelligent dokumentproduksjon. Å være i stand til å samle informasjon raskere, generere kvalitetsinnhold mer effektivt, og forbedre samarbeidet gjennom AI-støttede verktøy gir organisasjoner en betydelig konkurransefordel.

Selv om AI blir mer integrert i arbeidsflytene våre vil vi fortsatt være i kontroll, men med en kraftig assistent ved vår side. Den fremtidige arbeidsplassen vil trolig være preget av en smidig og intelligent informasjonsstyring, der AI fungerer som en katalysator for økt produktivitet, kreativitet og effektivitet.