Frode Lund Nielsen - high res

Frode Lund Nilsen

Director, Strategy and Business Operations  i Piql AS

Jeg leder et team bestående av strategi, salg, markedsføring og kommunikasjon i en, for noen, ukjent Norsk teknologibedrift.
Vi er spesialister innenfor digital langtidslagring med et globalt fotavtrykk, representert i 26 land.
Vår spesialbygde teknologi gjør at våre kunder kan holde data «levende» opptil 1000 år, uten noen form for migrasjon. Teknologien bygger på fotosenestiv film som et data-lagringsmedium. Vi har en holistisk tilnærming til langtidsbevaring og kan levere den totale verdikjeden med hjelp av samarbeidspartnere fra planlegging og strukturering av arkiver, digitalisering av analogt innhold til offline og online lagring med den unike levetiden. Til våre Premium kunder tilbyr vi en unik langtidslagring i vårt World Arctic Archive på Svalbard.

Hva holder du på med for tiden:
For tiden jobber vi med mange spennende prosjekter med store internasjonale aktører og har blant annet avsluttet en større leveranse med European Space Agency. Vi har også nylig vunnet et par prosjekter i et større EU prosjekt for standardisering av digital langtidsbevaring.

 

 

Vi har vært og er fremdeles i en transformasjonsprosess rundt etableringen av nye partnere, da vi har tatt store steg inn i software sfæren med vår SaaS løsning piqlConnect. Denne løsningen gjør oss til en av de få i bransjen som kan tilby hele verdikjeden fra planlegging til langtidslagring og på en mer sømløs måte koble til andre arkiv- og informasjonssystemer som gjør det enkelt og effektiv å hente tilbake de langtidslagrede dataene.

Hva brenner du for innen informasjonsforvaltning?

For meg er det noen aspekter som har pekt seg ut som veldig viktig. 
Det første aspektet er «det grønne skiftet». Vi lagrer ufattelig mye unødvendig data i store datahaller rundt om i verden. Vi bruker med dette ekstreme mengder med elektrisitet. Mye av disse dataene er viktig for fremtiden, men mye er materiale kan også bare kasseres. Når vi kan tilby lagring med nærmest null karbon fotavtrykk så synes jeg det er viktig at man begynner å se i retning av slike typer bærekraftige og langsiktige løsninger.
Det andre aspektet er vår behandling og bevaring av kulturarven. Som nevnt over så vil mye data, bilder og dokumenter viktig informasjonskilder om 50 år, 100, 200 år osv. Vi som lever her og nå har en plikt til å bevare vår historie også inn i fremtiden. Ikke minst i forbindelse med forskning som vi har sett flere gode eksempler på hvor bevaringen og tilgangen til autentiske data spiller en viktig funksjon for forskningsinstitusjoner.
Det tredje aspektet er å være med på utviklingen av ny teknologi som gjør det enklere å lagre, finne og gjenbruke informasjon og dokumentasjon som er der i dag, med en ekstrem høy grad av sikkerhet knyttet til. Det er mange som snakker om lagring i DNA og glass disker, men tilbake-lesingen fra slike medier er mer kompleks og vi mener vi har allerede løst noen av de utfordringene disse forskningsprosjektene har uttalt de vil løse. Det er et spennende domene å være en del av.