Håvard S. Hansen
Salgs- og markedsansvarlig
i ACOS AS

Trenger du kunstig intelligens når du kan få innebygget intelligens?

Håvard S. Hansen
Salgs- og markedsansvarlig i ACOS AS

Du har nok hørt det før: Kunstig intelligens er fremtiden – og noe alle virksomheter, både offentlige og private, bør ha et bevisst og strategisk forhold til. Men hvor store forventninger kan vi ha til at Kunstig Intelligens vil kunne løse opp arkivfloker og lage helhetlige og effektive prosesser for både innbyggere, arkiv og saksbehandlere?

Forutsetningene for å lykkes

For at du skal kunne nå et mål, uavhengig av hva dette målet er, så er det visse forutsetninger som må være på plass. Slik er det også med Kunstig Intelligens (AI), som kan gi stor effekt dersom forutsetningene for å utnytte teknologien er til stede. 

Men hvilke forutsetninger snakker vi om? Den aller viktigste er strukturerte data.

Finnes det en kur mot skyhøye papirbunker?

Mange organisasjoner sliter med at de mottar store bunker med søknader og andre dokumenter som må behandles i ulike kanaler, på ulike format og med ulik struktur.

Høres det kjent ut? Da har vi et enkelt råd til deg:

Ikke bruk masse tid og penger på kunstig intelligens for å prøve og få kontroll på de ustrukturerte kanalene – det kan fort koste mer enn det smaker.

Så hva kan du gjøre i stedet?

Sats på innebygget intelligens først

I ACOS fokuserer vi hele tiden på å fange og behandle informasjonen strukturert. Dette mener vi er nøkkelen til suksess. For på denne måten får vi bygget inn den naturlige intelligensen som gjelder for den aktuelle behandlingsprosessen, både raskere, bedre og billigere. 

Så la oss først se på brukerreisen til den som søker. Hvordan skal vi sørge for at det å søke på en tjeneste hos deg og din organisasjon er enklere, bedre og raskere enn å sende ustrukturerte data, for eksempel på e-post? En e-post som dere i neste omgang må bruke masse tid på for å registrere, tolke og gradere – enten manuelt, eller ved å lære opp en robot. En robot som du bare kan stole på dersom den mates med nok data til å håndtere alle eventualiteter.

Dette leder oss til råd nummer 2:

Steng ned de ustrukturerte kanalene. Kommer det noe ustrukturert – ja, så send brukeren den strukturerte veien inn.

Hvordan bygge innebygget intelligens i praksis?

Det høres jo enkelt ut, men det må jo være svært krevende i praksis?

Det trenger det ikke være.

Du kan gjøre et regnestykke på hvor mye tid og kostnader du må legge ned for å bygge opp logikk som gir deg kontroll over de ustrukturerte dataene, og som dytter dem korrekt over i behandlede systemer – uten feil. 

Et slikt regnestykke vil raskt vise deg at det er betydelig rimeligere og bedre å bygge prosessene som en integrert del av behandlingssystemet. For du må både ha et relativt høyt volum på en tjeneste, og en veltrent «robot», før du kan slippe «rattet» og være trygg på at alt blir korrekt slik at du kan stole blindt på en ekstern «hjerne».

Så vi har et tredje råd til deg:

Ta kontroll over kanalene inn og ut, og bygg helhetlige søknadsprosesser som gjør at du får til innebygget automatisering, arkivering og publisering. 

Slik kommer du i gang!

Vi har mange gode kundeeksempler som kan hjelpe deg på veien. Felles for deres suksess med innebygget arkivering, er å at de begynte med å tenke på brukerreisen fra start til slutt.

Deretter handler det om å gi tydelig og riktig informasjon via funksjonelle og brukervennlige nettsider (CMS-løsning). Fra denne portalen kan du for eksempel la søker enkelt fylle ut og berike data, men der digitale skjemaer også ligger delvis pre-utfylt for søkeren for å skape effektivitet og kvalitetssikre datainnholdet.

Når du først samler data fra de som henvender seg kan du også bygge inn logikken for arkivering, gradering og fordeling. Og ettersom du vet hva det søkes om kan du enkelt trigge en automatisk behandlingsprosess. Behandlingen av søknaden kan naturligvis skje automatisk dersom saken tillater det. Dette kommer helt an på hvilken type sak det er.

Som en naturlig del av informasjonsflyten kan du også la søkeren få informasjon om hvor søknaden er i prosessen, i form av «pakkesporing» som søkeren enkelt kan følge på virksomhetens MinSide-løsning, levert som en frittstående modul eller som en del av CMS-løsningen.

Hva så med Kunstig intelligens?

Er kunstig intelligens dermed bare bortkastet? Nei, absolutt ikke. Men ditt fokus bør først og fremst være å få kontroll på dataene og få fanget data med høy kvalitet på en strukturert måte. Da har du forutsetningene på plass for å kunne benytte Kunstig Intelligens på de strukturerte dataene. Gull inn, gir gull ut.

Da blir også opplæringstiden kortere på «roboten». Med strukturerte data vet også at innholdet du bygger kunstig intelligens på er kvalitetssikret og gode. Dette vil åpne nye, spennende muligheter, som blant annet å la kunstig intelligens bidra med beslutningstøtte til saksbehandler.

Det kan for eksempel gjelde gjentakende og tilsvarende henvendelser, eller det kan være en anbefaling om hvordan denne saken skal innsynsbehandles basert på innholdet.
Men begynn i riktig rekkefølge. Få forutsetningene for datafangsten på plass, så vil du lykkes fremover!

Se nærmere beskrivelser av totalkonseptet beskrevet over under denne linken, og ta gjerne kontakt med oss i ACOS for en prat om hvordan Kunstig Intelligens og Innebygget Intelligens kan fungere optimalt sammen for å skape effektivitet og gevinster for både virksomheter og innbyggere.