Kristine Synnøve Brorson
Head of Information Management i Sopra Steria

Ja til deling av data i forvaltningen

Kristine Synnøve Brorson
Head of Information Management i Sopra Steria

Som informasjonspilot er jeg selvfølgelig interessert i at informasjon flyr greit mellom virksomheter. Digitaliseringsdirektoratet har opprettet et nasjonalt ressurssenter for deling av data som burde være kjent for enda flere. Ressurssenteret jobber i grenseland land for juss, teknologi, forretning og forvaltning og jobber med samarbeid og veiledning for deling av data i forvaltningen. For mange vil det være interessant at det er ressurssenteret som koordinerer arbeidet med Schrems II-dommen om deling av persondata med amerikanske selskap.

Det jeg synes er spesielt flott er veilederne som allerede er delt og videre arbeid med veiledere. Det er et stort arbeid – selv for rutinerte informasjonpiloter – å navigere i alle konsekvensene ved datadeling og derfor er det flott at det finnes et ressurssenter som fokuserer på dette.

To veiledere er allerede publisert:

De fem prinsipper for fordeling av roller og ansvar ved deling av data

Mange virksomheter ønsker å være åpne og dele informasjon, men er usikre på hva de kan og bør gjøre. Det gjelder særlig hvilket ansvar man har både som tilbyder og mottaker av data. Derfor synes jeg de fem prinsippene for fordeling av roller og ansvar har vær en god start. De fem prinsipper forklarer deg hvilket ansvar du har når du utleverer eller tar imot opplysninger.


         1.     Veiledning

Tilbyder har ansvar for å gi juridisk og faglig veiledning for å klargjøre om det er mulig og hensiktsmessig å dele opplysninger.

          2.     Spesifisering og vurdering

Konsumenten/mottaker har ansvar for å spesifisere hvilke opplysninger de trenger, og for å vurdere om disse kan deles uten hinder av taushetsplikt.

          3.     Samordning

Konsumenter med sammenfallende behov – at flere konsumenter har behov for samme opplysninger for å løse like eller tilnærmet like oppgaver – har ansvar for å samordne seg gjennom en felles representant.

          4.     Standardisering

Deling av opplysninger skal skje via standardiserte tjenester og grensesnitt som felles arkitekturrammeverk eller Felles Datakatalog

          5.     Opplysningene som de er

Tilbyder deler opplysningene slik de forvalter dem. Dersom det ikke er mulig å nyttiggjøre seg av opplysningene som de er, skal tilbyders ansvar for å tilrettelegge opplysningene vurderes ut fra om dette er samfunnsøkonomisk nyttig.

Deling av data og rammeverk for informasjonsforvaltning

Digitaliseringsdirektoratet har jobbet med rammeverk for informasjonsforvaltning i flere år med satsing på nasjonale fellestjenester og digital samhandling. Datadeling har alltid vært på agendaen, men jeg opplever at det har blitt mer og mer aktuelt ettersom virksomheter ser flere og flere gevinster av å være datadrevne og at virksomheter blir mer og mer bevisst bare-én-gang for data.

Jeg ønsker Digitaliseringsdirektoratet lykke til og gleder meg til data flyr enkelt og sikkert mellom virksomheter i forvaltningen og gjerne med private aktører også.