Om oss

Nettverk av informasjonspiloter ble stiftet i januar 2013 under navnet AIIM Norway Chapter. Initiativtagerne er fagpersoner med tyngde og lang erfaring innen fagområdet informasjonsforvaltning i Norge og internasjonalt.  Etter nærmere 6 år med utvikling av nettverket gjennom fagmøter og sosiale arrangementer for erfaringsutveksling, besluttet styret at man ønsket å bli oppfattet som en mer uavhengig nettverksgruppe innen fagområdet og nettverk av informasjonspiloter ble stiftet.

Informasjonsforvaltning er i stor endring av kultur, styring og prosesser. Styret i nettverk av informasjonspiloter brenner for fagutviklingen og vil gjerne dele trender.

Vår informasjon skal nå alle som interesserer seg for informasjonsforvaltning, og vi favner både det private markedet og offentlig sektor ved å forsøke å nå roller som:

  • Informasjonsforvaltere
  • Kunnskapsansvarlige
  • Arkivarer

Hva er egentlig en informasjonspilot?

En informasjonspilot er en person som brenner for informasjonsforvaltning uansett fagområde, og som stadig er på utkikk etter gode idéer for å best tekkes nåtidens og fremtidens utfordringer innen samhandling og digitalisering. Informasjonspiloter fokuserer særlig på fagutvikling og ønsker å formidle videre både egen og andres kunnskap slik at vår felles verktøykasse blir godt nok utrustet til å løse de vanskelige oppgavene som flyr vår vei.

Formål

Informasjonspilotene ønsker å være et forum for kunnskapsutveksling og deling av beste praksis innen fagområdet informasjonsforvaltning i Norge.

Informasjonspilotene skal fremme digital informasjon med fokus på informasjonsforvaltning.

 

Visjon

Det er vår visjon å skape et bredt nettverk av mennesker som interesserer seg for informasjonsforvaltning og som sammen kan skape gode og relevante diskusjoner og bidrar til økt og forbedret digitalisering.

styret i informasjonspilotene

Kristine Synnøve Brorson
Styreleder

Tale Grøtte

Pernille Karlsen

Kristin Westbye

01_2048x

Agnieszka Magdalena Heiseldal

Bilde Jorunn Olafsdottir1

Jórunn B Ólafsdóttir

cranium, head, human-1299985.jpg

Kjetil Vengstad

thomas g

Thomas Grønlie