Rikke Bødker Skoe

Rikke Bødtker Skoe

Økonomiansvarlig i Nettverk av informasjonspiloter

Hva holder du på med for tiden?

Jeg jobber som senior rådgiver hos Norges vassdrags- og energidirektorat. Jeg jobber i grenseland mellom IT og arkiv og har systemansvar for NVEs saks- og arkivløsning. Er også med i prosjekter rundt tilpasninger og integrasjoner rundt denne.

Hva brenner du for innen informasjonsforvaltning?

Jeg har min bakgrunn innenfor informasjonsforvaltning og brenner for at virksomheter skal få forståelse av viktighet av dokumentasjon, informasjonsflyt og informasjonsforvaltning.