thomas g

Thomas Grønlie

Leder for Rådgiving og Presale ITS i Konica Minolta

Jeg jobber som leder for et team bestående av rådgivere og konsulenter innenfor IT tjenester og informasjonshåndtering. Vi har fokus på å ta i bruk moderne teknologi for å forenkle og automatisere manuelle prosesser i Norske bedrifter, samtidig som vi bidrar til at eksisterende og ny teknologi utnyttes på best mulig måte. Vi jobber med Microsoft 365 plattformen, løsninger for dokumenthåndtering, indeksering og søk, digitalisering av papirbasert informasjon, IT infrastruktur, skytjenester, og utskriftsstyring.

Hva holder du på med for tiden?

For tiden jobber jeg med å etablere gode og gjenbrukbare tjenester for automatisering av tunge arbeidsprosesser. Ved å strukturere informasjon basert på en metadatastyrt tankegang, fremfor ustrukturert lagring i filstrukturer og skylagringsløsninger, sikrer vi at informasjonen lettere kan gjøres tilgjengelig på en sikker og trygg måte for de enkelte brukergruppene. Jeg er involvert i et spennende prosjekt der man ved hjelp av kunstig intelligens analyserer utskriftsflyten i bedriften, gjennom den innsikten vi tilegner oss gjennom denne metodikken, kan vi avdekke manuelle arbeidsprosesser som enkelt kan digitaliseres og automatiseres. 

Hva brenner du for innen informasjonsforvaltning?

Jeg brenner for å sette sammen moderne teknologi for å levere gode digitale, brukervennlige, tjenester. Samtidig er jeg svært opptatt av at ledere i privat og offentlig sektor er involvert i digitaliseringsreisen, at man har en klar strategi for endringsledelse, og evner å absorbere ny metodikk og teknologi. Dette er ikke bare avgjørende for å sikre en vellykket drift og konkurransekraft, men også viktig for å legge til rette for ung arbeidskraft som har en helt annen tilnærming til bruk av informasjon.