Torunn Tveit Gaasemyr
Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet

Kommentar: Gå ikke inn i det ukjente på velkjente stier

Torunn Tveit Gaasemyr
Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet

Når de fleste virksomheter i høst har returnert til kontorene, har mange vært spente på hvordan «den nye normalen» vil se ut. Virksomheter som raskt vender tilbake til gamle vaner, risikerer å gå glipp av gevinster fra tiden på hjemmekontor.

Hybrid-kontoret kommer. I Microsofts årlige «Work Trend Index», hvor de har intervjuet over 30.000 personer i 31 land, viser rapporten fra 2021 at mer enn 70 prosent av de spurte ønsker å beholde fleksibilitet i sin arbeidshverdag også etter pandemien, med fjernarbeid som en mulighet. Microsoft selv omtaler den hybride hverdagen som «The next great disruption».

 

En undersøkelse blant norske virksomheter gjennomført av HR Norge før sommeren, bekrefter tendensen. Der svarte 94 prosent at de vil tilby hjemmekontor i større grad enn tidligere etter pandemien. En ny, fleksibel hverdag med ulike lokasjoner for gjennomføring av arbeidet, krever nytenking fra virksomhetene.  Viktige stikkord fremover blir inkludering og eksperimentering. Uten at det går på bekostning av informasjonsressursene.

 

Nå er tiden for å reflektere: Hva ønsker vi å ta med oss fra tiden på hjemmekontor? Hva lar vi bli igjen? Hjemmefra har vi det siste halvannet året etablert en rekke nye, digitale vaner. Den digitale kompetansen innen ulike typer samarbeidsverktøy og etablering av effektive, digitale prosesser har sannsynligvis gått opp i de fleste virksomheter. Virksomheter som evner å utnytte denne kompetansen når de returnerer til kontoret, vil ha en fordel i tiden som kommer. For å lykkes med det, er det viktig at ledere gir de ansatte rom til å fortsette og utforske, teste og videreutvikle digitale og fysiske samarbeidsformer, tilpasset en hybrid virkelighet.

 

For å dra nytte av eksperimenteringen kan det etableres prosesser for læringssløyfer, hvor læring baseres på konkrete eksperimenter og erfaringer fra disse, som grunnlag for videreutvikling av prosesser.  Kriser tester endringskapasitet, og virksomheter bør jobbe kontinuerlig med videreutvikling av denne kapasiteten også etter pandemien.

 

Og hvorfor er dette relevant for informasjonspiloter, tenker du? Eksperimentering og videreutvikling av gode digitale vaner og prosesser bør sees i sammenheng med håndtering av informasjonen som skapes. Mange virksomheter har hurtiginnført verktøy under pandemien. Dette kan fort gå på bekostning av kontroll på en av virksomhetens viktigste ressurser: informasjonen den besitter.  Tid på å lete etter informasjon er dyrt, lite motiverende og kan i verste fall føre til at man ikke finner viktig dokumentasjon man trenger for å ta beslutninger eller bevise virksomhetens etterrettelighet knyttet til et tema. Retningslinjer for hvilken informasjon som skal hvor (og hvor lenge) bør derfor utvikles i takt med utforsking av hvordan vi skal jobbe sammen i tiden som kommer.